Celem repozytorium jest upowszechnianie archiwalnych publikacji wydanych przez Polskie Towarzystwo Teologiczne i publikowanie wersji online książek ukazujących się w Wydawnictwie UNUM Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

Uruchomienie i konfiguracja repozytorium instytucjonalnego Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz digitalizacja pierwszych 20 archiwalnych publikacji naukowych – zadanie finansowane w ramach umowy 672/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Select a community to browse its collections.

Polskie Towarzystwo Teologiczne
Wydawnictwo UNUM
 • Modlitwa w ujęciu współczesnych teologów: Brunona Forte, Raniera Cantalamessy, Josepha Ratzingera i Jorgego Maria Bergoglia. Wybrane aspekty 

  Szkotak, Anna; Dziemska, Iwona; Wysocka, Maja (Wydawnictwo UNUM, 2022)
  Monografia omawia sylwetki i poglądy na temat zagadnienia modlitwy współczesnych teologów: Brunona Forte, Raniera Cantalamessy, Josepha Ratzingera i Jorgego Maria Bergoglia. W pierwszych rozdziałach zostały poruszone ...
 • Filozofia muzyki. Doświadczenie, poznanie, znaczenie 

  Gamrat, Małgorzata; Szyszkowska, Małgorzata A. (Wydawnictwo UNUM, 2022)
  Filozofia muzyki wypracowała do tej pory wiele dróg dochodzenia do muzyki dla nas oraz muzyki w ogóle, burząc, a na pewno wstrząsając przy okazji rozumieniem tego, czym jest lub jak postrzegana była muzyka. Drogi te są tak ...
 • Wprowadzenie 

  Gamrat, Małgorzata; Szyszkowska, Małgorzata A. (Wydawnictwo UNUM, 2022)
 • Muzyka – kosmos – miłość 

  Lipka, Krzysztof (Wydawnictwo UNUM, 2022)
  Muzyka nawiązuje więź z kosmosem; jest to istotowa więź strukturalna. Lecz muzykę tworzy człowiek i nasącza ją własnymi emocjami. Dzięki muzyce człowiek wchodzi więc w inną, nową relację z kosmosem. Relacja ta jest zatem ...
 • Muzyczne Moi i Soi w semiotyce egzystencjalnej Eero Tarastiego 

  Krasińska, Magdalena (Wydawnictwo UNUM, 2022)
  Celem artykułu jest omówienie istotnego z punktu widzenia projektu semiotyki egzystencjalnej napięcia pomiędzy dwiema stronami podmiotu: Moi, ja, które reprezentuje „wewnętrzność”, osobowość twórcy, oraz Soi, się, odpowiadające ...

View more