Celem repozytorium jest upowszechnianie archiwalnych publikacji wydanych przez Polskie Towarzystwo Teologiczne i publikowanie wersji online książek ukazujących się w Wydawnictwie UNUM Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

Uruchomienie i konfiguracja repozytorium instytucjonalnego Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz digitalizacja pierwszych 20 archiwalnych publikacji naukowych – zadanie finansowane w ramach umowy 672/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

Polskie Towarzystwo Teologiczne
Wydawnictwo UNUM
 • Kazania pasyjne 

  Gruchała, Janusz S.; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2014)
  Pasja Chrystusowa była i jest tematem we wszystkich właściwie rodzajach i gatunkach literackich. Tu jednak interesuje nas przede wszystkim kazanie jako gatunek oratorstwa kościelnego, łączący zawartość teologiczną ...
 • Kazania funeralne 

  Panuś, Kazimierz; Skwara, Marek (Wydawnictwo UNUM, 2014)
  Polskie kazania pogrzebowe, spisywane i wygłaszane przez ponad 600 lat, tworzą wielotysięczny korpus tekstów. Z tego ogromnego zbioru niniejsza antologia wydobywa i przybliża 15 najciekawszych kazań funeralnych poświęconych ...
 • Kazania maryjne 

  Mazurkiewicz, Roman; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2014)
  „De Maria numquam satis”. Ta średniowieczna dewiza przypisywana św. Bernardowi z Clairvaux, a spopularyzowana na początku XVIII wieku przez Ludwika Marię Grignion de Montfort, mogłaby stanowić motto niniejszej antologii. ...
 • Sześćdziesiąt lat „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego” w służbie odnowy biblijnej i liturgicznej w Polsce 

  Wronka, Stanisław (Wydawnictwo UNUM, 2007)
  W roku 2007 minęło 60 lat od ukazania się pierwszego numeru „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego”, czasopisma poświęconego dwom ważnym dziedzinom życia chrześcijańskiego i teologii: Biblii i liturgii. Była to dobra okazja, ...
 • Dialogiczny wymiar homilii po Soborze Watykańskim II 

  Cygański, Arkadiusz (Wydawnictwo UNUM, 2018)
  Prezentowana rozprawa pt. Dialogiczny wymiar homilii po Soborze Watykańskim II podejmuje problematykę teologii przepowiadania w ramach homiletyki fundamentalnej i formalnej. Celem prowadzonego procesu badawczego jest ...

View more