Now showing items 1-20 of 74

  • The Art of Legislation: the Principles of Lawgiving in the Church 

   Kroczek, Piotr (Unum Press, 2017)
   This book deals with the problem of legislation in the Catholic Church. Inasmuch as the subject matter has never been comprehensively presented as a main topic, the book represents a novum in canonical literature. It sets ...
  • Chance oder Utopie? Jugendliche und Neuevangelisierung im Kontext der Situation der Kirche in Polen und in Deutschland. Untersuchungen bei polnischen und deutschen AbiturientInnen 

   Wilkosz, Michał (Unum Press, 2019)
   Die Religiosität junger Polen und Deutscher zeichnet sich durch interne Komplexität und Mehrdimensionalität aus. Nach Ansicht von polnischen und deutschen Jugendlichen wird der Glaube weder geerbt noch in kultureller ...
  • Człowiek z przeszczepionym sercem – Nowy Człowiek? O metamorfozach motywu przeszczepu w prozie XX i XXI wieku 

   Saignes, Anna (Wydawnictwo UNUM, 2017)
   Although by the second half of the twentieth century organ transplantation had become a standard medical procedure, in late-twentieth- and early twenty-first century films and literature it is still closely aligned with ...
  • Dekonstrukcja nowego człowieka. Wygnanie i pamięć w dziele Vladimira Nabokova 

   Salha, Agathe (Wydawnictwo UNUM, 2017)
   As a Russian exile, Nabokov was wholly opposed to the Soviet ideology of the “new man.” The theme of memory, essential to his Russian and American novels, may be interpreted as his personal answer and poetical antidote to ...
  • Dialogiczny wymiar homilii po Soborze Watykańskim II 

   Cygański, Arkadiusz (Wydawnictwo UNUM, 2018)
   Prezentowana rozprawa pt. Dialogiczny wymiar homilii po Soborze Watykańskim II podejmuje problematykę teologii przepowiadania w ramach homiletyki fundamentalnej i formalnej. Celem prowadzonego procesu badawczego jest ...
  • Doświadczenie przestrzeni w Orlandzie szalonym Ariosta 

   Rychlewska-Delimat, Alicja (Wydawnictwo UNUM, 2016)
  • Eklezjologia kardynała Josepha Ratzingera. Szkic fundamentalno-teologiczny 

   Morawa, Józef (Wydawnictwo UNUM, 2013)
   Zaproponowane spotkanie z myślą eklezjologiczną Josepha Ratzingera skupi się na zarysowaniu pięciu przez niego podkreślanych problemów. Wyjściem stanie się zapoznanie ze źródłami jego myśli eklezjologicznej, by następnie ...
  • Ekstaza, emfaza i ekfraza, czyli „O!” czterech wierszach Czesława Miłosza 

   Michalski, Przemysław (Wydawnictwo UNUM, 2016)
  • Formy czasu przeszłego w cerkiewnosłowiańskich przekładach psałterza 

   Karzarnowicz, Jarosław (Wydawnictwo UNUM, 2020)
   Przedmiotem niniejszej monografii jest funkcjonowanie form czasu przeszłego w cerkiewnosłowiańskich przekładach psałterza począwszy od Psałterza synajskiego aż po psałterze wieku XVI. Celowo wybrano tę księgę biblijną, ...
  • Funkcje kaznodziei w nauczaniu papieży od czasu Soboru Watykańskiego II 

   Flak, Rafał (Wydawnictwo UNUM, 2020)
   Monografia ukazuje funkcje kaznodziei w nauczaniu papieży Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I, Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Praca składa się z czterech rozdziałów. Każdy z nich poświęcony jest osobnej funkcji, ...
  • Głos wewnętrzny nowego człowieka – Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk i Ćwiczenia duchowne Przemysława Dakowicza 

   Garbol, Tomasz (Wydawnictwo UNUM, 2017)
   T. S. Eliot’s reference to the “inner voice” in The Function of Criticism is the starting point for this essay. For Eliot, the inner voice, or individual set of beliefs, amounts to a contradiction between the writer’s ...
  • Herb papieża Benedykta XVI. Symbolika i przesłanie 

   Bruździński, Andrzej (Wydawnictwo UNUM, 2018)
   W niniejszej książce autor podejmie najpierw próbę opisania i zinterpretowania herbu papieża Benedykta XVI w świetle teologicznej symboliki chrześcijańskiej zgodnie z regułami heraldyki, a następnie pragnie odkryć bogate ...
  • Homo Novus vs. Homo Vetus w Utopii Tomasza Morusa 

   Michalski, Przemysław (Wydawnictwo UNUM, 2017)
   The essay revisits Thomas More’s Utopia – the foundational text of the entire genre of utopian and dystopian fiction. It explores Utopia’s ambiguous and somewhat inconsistent view of human nature. On the one hand, More ...
  • Jan Duns Szkot, jego dzieło i myśl od początku XX wieku do dzisiaj 

   Kośla, Romuald Henryk (Wydawnictwo UNUM, 2011)
   Rocznica 700-lecia śmierci Doktora ze Szkocji, którą niedawno obchodziliśmy, oraz związane z nią inicjatywy naukowe środowisk kościelnych bądź świeckich stanowiły główny impuls do niniejszych badań nad dziejami szkotyzmu ...
  • Kapłan w nauczaniu arcybiskupa Jerzego Ablewicza 

   Ślusarz, Andrzej (Wydawnictwo UNUM, 2019)
   Niezwykle ważnym problemem nurtującym arcybiskupa Jerzego Ablewicza było zagadnienie kapłana, jego misji i zadań, a także wyzwań, wobec których stoi we współczesnym świecie. Publikacja ta stara się dać odpowiedź na pytanie, ...
  • Kazania adwentowe 

   Ostafiński, Witold; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2019)
   Niniejszy tom zawiera polskie kazania adwentowe od średniowiecza do początków XXI stulecia we współczesnej transkrypcji, opatrzone niezbędnym komentarzem. Mimo znacznego zróżnicowania sprawności językowej autorów, poziomu ...
  • Kazania bożonarodzeniowe 

   Jungiewicz, Anna; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2019)
   Niniejszy tom pozwala zapoznać się z kazaniami przybliżającymi tematykę Bożego Narodzenia, obecnymi w kulturze polskiej od wielu stuleci. Najstarszy tekst pochodzi z końca XIII wieku, najmłodszy – z początku XXI wieku. ...
  • Kazania funeralne 

   Panuś, Kazimierz; Skwara, Marek (Wydawnictwo UNUM, 2014)
   Polskie kazania pogrzebowe, spisywane i wygłaszane przez ponad 600 lat, tworzą wielotysięczny korpus tekstów. Z tego ogromnego zbioru niniejsza antologia wydobywa i przybliża 15 najciekawszych kazań funeralnych poświęconych ...
  • Kazania maryjne 

   Mazurkiewicz, Roman; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2014)
   „De Maria numquam satis”. Ta średniowieczna dewiza przypisywana św. Bernardowi z Clairvaux, a spopularyzowana na początku XVIII wieku przez Ludwika Marię Grignion de Montfort, mogłaby stanowić motto niniejszej antologii. ...
  • Kazania pasyjne 

   Gruchała, Janusz S.; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2014)
   Pasja Chrystusowa była i jest tematem we wszystkich właściwie rodzajach i gatunkach literackich. Tu jednak interesuje nas przede wszystkim kazanie jako gatunek oratorstwa kościelnego, łączący zawartość teologiczną ...