Celem repozytorium jest upowszechnianie archiwalnych publikacji wydanych przez Polskie Towarzystwo Teologiczne i publikowanie wersji online książek ukazujących się w Wydawnictwie UNUM Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

Uruchomienie i konfiguracja repozytorium instytucjonalnego Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz digitalizacja pierwszych 20 archiwalnych publikacji naukowych – zadanie finansowane w ramach umowy 672/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Select a community to browse its collections.

Polskie Towarzystwo Teologiczne
Wydawnictwo UNUM
 • Parafia św. Anny w Krakowie w okresie międzywojennym 

  Panuś, Tadeusz (Wydawnictwo UNUM, 2020)
  Na mapie religijnej Polski krakowska kolegiata uniwersytecka św. Anny i związana z nią parafia odgrywa ważną rolę. Krótki okres międzywojenny pozostawił w niej wiele inspiracji i dokonań. W jej dzieje wpisało się w tym ...
 • Kapłan w nauczaniu arcybiskupa Jerzego Ablewicza 

  Ślusarz, Andrzej (Wydawnictwo UNUM, 2019)
  Niezwykle ważnym problemem nurtującym arcybiskupa Jerzego Ablewicza było zagadnienie kapłana, jego misji i zadań, a także wyzwań, wobec których stoi we współczesnym świecie. Publikacja ta stara się dać odpowiedź na pytanie, ...
 • Kazania patriotyczne 

  Panuś, Kazimierz; Skwara, Marek (Wydawnictwo UNUM, 2019)
  „Patriotyzm jest z pewnością cechą kaznodziejstwa polskiego, jedną z najbardziej znamiennych od kilku stuleci. A już sama historia stara się o jego pogłębienie” – pisał ks. prof. Janusz Stanisław Pasierb. Tę słuszną ...
 • Kazania bożonarodzeniowe 

  Jungiewicz, Anna; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2019)
  Niniejszy tom pozwala zapoznać się z kazaniami przybliżającymi tematykę Bożego Narodzenia, obecnymi w kulturze polskiej od wielu stuleci. Najstarszy tekst pochodzi z końca XIII wieku, najmłodszy – z początku XXI wieku. ...
 • Kazania adwentowe 

  Ostafiński, Witold; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2019)
  Niniejszy tom zawiera polskie kazania adwentowe od średniowiecza do początków XXI stulecia we współczesnej transkrypcji, opatrzone niezbędnym komentarzem. Mimo znacznego zróżnicowania sprawności językowej autorów, poziomu ...

View more