Celem repozytorium jest upowszechnianie archiwalnych publikacji wydanych przez Polskie Towarzystwo Teologiczne i publikowanie wersji online książek ukazujących się w Wydawnictwie UNUM Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

Uruchomienie i konfiguracja repozytorium instytucjonalnego Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz digitalizacja pierwszych 20 archiwalnych publikacji naukowych – zadanie finansowane w ramach umowy 672/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

Polskie Towarzystwo Teologiczne
Wydawnictwo UNUM
 • Uwarunkowania przestępczości młodzieży bezrobotnej 

  Franczyk, Grzegorz (Wydawnictwo UNUM, 2020)
  Zachodzące obecnie w naszym kraju procesy zmian społecznych cechują się niespotykaną dotąd dynamiką oraz podważaniem tradycyjnego stylu życia, istniejących wzorców życiowych i zwyczajów. Owa chwiejność dotknęła zwłaszcza ...
 • Liturgia jako auctoritas w myśli teologicznej św. Tomasza z Akwinu na przykładzie traktatu De Christo w Sumie teologii 

  Krzych, Bartłomiej K. (Wydawnictwo UNUM, 2020)
  Monografia Bartłomieja K. Krzycha przybliża pojęcie liturgii jako źródła (locus theologicus) i autorytetu (auctoritas) w argumentacji i dowodzeniu teologicznym św. Tomasza z Akwinu ze szczególnym uwzględnieniem traktatu ...
 • Parafia św. Anny w Krakowie w okresie międzywojennym 

  Panuś, Tadeusz (Wydawnictwo UNUM, 2020)
  Na mapie religijnej Polski krakowska kolegiata uniwersytecka św. Anny i związana z nią parafia odgrywa ważną rolę. Krótki okres międzywojenny pozostawił w niej wiele inspiracji i dokonań. W jej dzieje wpisało się w tym ...
 • Kapłan w nauczaniu arcybiskupa Jerzego Ablewicza 

  Ślusarz, Andrzej (Wydawnictwo UNUM, 2019)
  Niezwykle ważnym problemem nurtującym arcybiskupa Jerzego Ablewicza było zagadnienie kapłana, jego misji i zadań, a także wyzwań, wobec których stoi we współczesnym świecie. Publikacja ta stara się dać odpowiedź na pytanie, ...
 • Kazania patriotyczne 

  Panuś, Kazimierz; Skwara, Marek (Wydawnictwo UNUM, 2019)
  „Patriotyzm jest z pewnością cechą kaznodziejstwa polskiego, jedną z najbardziej znamiennych od kilku stuleci. A już sama historia stara się o jego pogłębienie” – pisał ks. prof. Janusz Stanisław Pasierb. Tę słuszną ...

View more