Now showing items 1-4 of 4

  • Kazania pasyjne 

   Gruchała, Janusz S.; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2014)
   Pasja Chrystusowa była i jest tematem we wszystkich właściwie rodzajach i gatunkach literackich. Tu jednak interesuje nas przede wszystkim kazanie jako gatunek oratorstwa kościelnego, łączący zawartość teologiczną ...
  • Kazania wielkanocne 

   Gruchała, Janusz S.; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2019)
   Wyjątkowa ranga uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego i całego okresu paschalnego nadaje głoszonym w tym czasie kazaniom i homiliom specyficzny, podniosły i radosny charakter. W niniejszej antologii znalazły się kazania ...
  • Nad spuścizną Piotra Skargi 

   Gruchała, Janusz S. (Wydawnictwo UNUM, 2012)
   Niniejsza książka nie jest – w zamierzeniu autorów – tomem okolicznościowym wydanym na rocznicę śmierci wielkiego kaznodziei, choć oczywiście data jej publikacji nie jest przypadkowa. Ogłaszamy tu prace powstałe w kręgu ...
  • „Psalmy, hymny, pieśni pełne ducha”. Studia o staropolskich tekstach religijnych 

   Gruchała, Janusz S. (Wydawnictwo UNUM, 2013)
   Zebrane w tym tomie studia – pochodzące z różnych lat i dotyczące różnych tekstów, publikowane wcześniej i ogłaszane tu po raz pierwszy – łączy tematyka religijna omawianych utworów. Skłoniony przez okoliczności życiowe ...