Now showing items 1-1 of 1

    • Komunijna wizja Kościoła według Medarda Kehla SJ 

      Jagodziński, Marek (Wydawnictwo UNUM, 2009)
      W obszernej recenzji książki Kehla o Kościele I. Bokwa napisał: „Niemałą pomocą w kształtowaniu i porządkowaniu teologicznej świadomości Kościoła może służyć eklezjologiczna refleksja ojca M. Kehla […]. Głównymi atutami ...