Now showing items 1-1 of 1

    • Muzyka – kosmos – miłość 

      Lipka, Krzysztof (Wydawnictwo UNUM, 2022)
      Muzyka nawiązuje więź z kosmosem; jest to istotowa więź strukturalna. Lecz muzykę tworzy człowiek i nasącza ją własnymi emocjami. Dzięki muzyce człowiek wchodzi więc w inną, nową relację z kosmosem. Relacja ta jest zatem ...