Now showing items 1-1 of 1

    • Studia z dziejów kościoła św. Anny w Krakowie 

      Kliś, Zdzisław; Węcławowicz, Tomasz (Wydawnictwo UNUM, 2011)
      21 listopada 2008 roku w auli domu parafialnego kolegiaty akademickiej św. Anny kilkunastu krakowskich naukowców z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, z Uniwersytetu Jagiellońskiego i z Instytutu Sztuki Polskiej ...