Now showing items 1-1 of 1

    • Głoszenie kazań pasyjnych 

      Twardy, Jan (Wydawnictwo UNUM, 2022)
      Męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa tkwią w centrum historii zbawienia. Dlatego głoszenie kazań pasyjnych zajmuje istotne miejsce w kaznodziejstwie. Dowodzi tego Pismo Święte, a w nim ewangeliczne opisy męki Chrystusa ...