Now showing items 1-1 of 1

    • Nad spuścizną Piotra Skargi 

      Gruchała, Janusz S. (Wydawnictwo UNUM, 2012)
      Niniejsza książka nie jest – w zamierzeniu autorów – tomem okolicznościowym wydanym na rocznicę śmierci wielkiego kaznodziei, choć oczywiście data jej publikacji nie jest przypadkowa. Ogłaszamy tu prace powstałe w kręgu ...