Show simple item record

dc.contributor.authorKrzych, Bartłomiej K.
dc.date.accessioned2020-04-10T13:56:48Z
dc.date.available2020-04-10T13:56:48Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationBartłomiej K. Krzych, Liturgia jako auctoritas w myśli teologicznej św. Tomasza z Akwinu na przykładzie traktatu De Christo w Sumie teologii, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2020, https://doi.org/10.21906/9788376431888pl
dc.identifier.isbn978-83-7643-187-1pl
dc.identifier.isbn978-83-7643-188-8pl
dc.identifier.urihttps://repozytorium.ptt.net.pl/xmlui/handle/item/104
dc.description.abstractMonografia Bartłomieja K. Krzycha przybliża pojęcie liturgii jako źródła (locus theologicus) i autorytetu (auctoritas) w argumentacji i dowodzeniu teologicznym św. Tomasza z Akwinu ze szczególnym uwzględnieniem traktatu o Chrystusie zawartym w Sumie teologii. W pierwszej kolejności dokonano omówienia adagium lex orandi – lex credendi, wskazując na jego historyczne i magisterialne uwarunkowania oraz konteksty, a także uwypuklono jego właściwe rozumienie teologiczne. Następnie przedstawiono stan badań nad myślą liturgiczną Akwinaty, zwłaszcza w kontekście liturgii jako teologicznego źródła i autorytetu. Omówione zostały poglądy i prace takich uczonych jak Herman Hering, Cirpiano Vagaggini, Carlos Borobia, Pedro Fernández, Liam Walsh, Antolín Fuente i David Berger. Dalsza część pracy stanowi analizę wszystkich argumentów ex liturgia zawartych w Tomaszowym traktacie De Christo w trzeciej części Sumy teologii. Analizy zawierają: tekst łaciński, tekst polski oraz uwagi językowe do polskiego tłumaczenia, wyjaśniono również kontekst tematyczny każdego omawianego fragmentu oraz sformułowano komentarz liturgiczny, który zawiera uwagi historyczne, liturgiczne i teologiczne.pl
dc.description.sponsorshipUniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowiepl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo UNUMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0*
dc.subjectchrystologiapl
dc.subjectliturgiapl
dc.subjectteologiapl
dc.subjectTomasz z Akwinupl
dc.subjectźródłopl
dc.subjectlocus theologicuspl
dc.subjectauctoritaspl
dc.titleLiturgia jako auctoritas w myśli teologicznej św. Tomasza z Akwinu na przykładzie traktatu De Christo w Sumie teologiipl
dc.typeBookpl
dc.identifier.doi10.21906/9788376431888pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0
This work is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0