Now showing items 40-44 of 44

  • Wielcy mówcy katedry na Wawelu 

   Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2008)
   Prastara katedra krakowska na Wawelu to przedziwna świątynia. Jako skarbnica znakomitych dzieł sztuki i żywy pomnik ojczystej historii przemawia każdym szczegółem swego wnętrza. To wszystko sprawia, że kazanie wygłoszone ...
  • Wielcy mówcy Kościoła 

   Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2004)
   Niniejsza publikacja prezentuje sylwetki 25 wybitnych kaznodziejów Kościoła powszechnego, którzy – zdaniem autora – wnieśli istotny wkład w głoszenie ewangelii Chrystusowej. Mówcy ci to wielkie osobowości, bohaterzy wiary, ...
  • Wielcy mówcy Kościoła starożytnego. Antologia 

   Staniek, Edward (Wydawnictwo UNUM, 2007)
   Pomysł napisania antologii Wielcy mówcy Kościoła starożytnego zrodził się u ks. Ed­warda Stańka w miarę, jak sam spotykał się z tekstami kazań Ojców Kościoła i analizował je pod tym kątem, by ustalić możliwie dokładnie ...
  • Wielcy mówcy Kościoła w Polsce 

   Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2005)
   Podejmując lekturę tej książki Czytelnik zanurza się w fascynującą przygodę ukazującą stopniowe rozrastanie się ewangelii Chrystusowej i jej zakorzenianie na polskiej ziemi poprzez posługę głoszenia słowa Bożego. W uroczystym ...
  • Znaczenie terminów własnych Ewangelii św. Marka dla jej teologii 

   Zbroja, Bogdan (Wydawnictwo UNUM, 2020)
   Terminy własne oznaczają te słowa, których użył tylko św. Marek w Nowym Testamencie, a szereg z nich było znanych z Septuaginty. Obecna książka stanowi czwartą monografię ks. Bogdana Zbroi poświęconą terminologii własnej ...