Now showing items 1-2 of 2

  • Nad spuścizną Piotra Skargi 

   Gruchała, Janusz S. (Wydawnictwo UNUM, 2012)
   Niniejsza książka nie jest – w zamierzeniu autorów – tomem okolicznościowym wydanym na rocznicę śmierci wielkiego kaznodziei, choć oczywiście data jej publikacji nie jest przypadkowa. Ogłaszamy tu prace powstałe w kręgu ...
  • „Psalmy, hymny, pieśni pełne ducha”. Studia o staropolskich tekstach religijnych 

   Gruchała, Janusz S. (Wydawnictwo UNUM, 2013)
   Zebrane w tym tomie studia – pochodzące z różnych lat i dotyczące różnych tekstów, publikowane wcześniej i ogłaszane tu po raz pierwszy – łączy tematyka religijna omawianych utworów. Skłoniony przez okoliczności życiowe ...