Show simple item record

dc.contributor.authorPanuś, Kazimierz
dc.date.accessioned2022-12-14T00:00:01Z
dc.date.available2022-12-14T00:00:01Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationKazimierz Panuś, Kaznodziejstwo, t. 1: Kościół powszechny, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2022, https://doi.org/10.21906/9788376432311pl
dc.identifier.isbn978-83-7643-227-4pl
dc.identifier.isbn978-83-7643-231-1pl
dc.identifier.urihttps://repozytorium.ptt.net.pl/xmlui/handle/item/167
dc.description.abstractPierwszy tom monografii naukowej pt. Kaznodziejstwo przedstawia syntetyczną panoramę kaznodziejstwa chrześcijańskiego od czasów apostolskich aż do pontyfikatu papieża Franciszka. Tom ten prezentuje wielkich mistrzów ambony, ich czasy i niezwykłe kazania, w których zachwycali pięknem Ewangelii Jezusa Chrystusa i prowadzili ludzi do zbawienia. Po przedstawieniu ewangelizacji w czasach apostolskich ukazane zostały formy przepowiadania i wielcy ich przedstawiciele w średniowieczu, w czasach nowożytnych i najnowszych. W publikacji zamieszczono także teksty kazań i homilii lub znaczące wypowiedzi o kaznodziejstwie charakterystyczne dla danego okresu lub kaznodziei, ponieważ kazania były zawsze ważnym składnikiem życia kulturalnego, a wiele z nich stało się zabytkami literackimi wielu narodów.pl
dc.description.abstractThe first volume of the scholarly monograph titled Preaching presents a synthetic panorama of Christian preaching from the time of the apostles to the pontificate of Pope Francis. This volume presents great masters of the pulpit along with their times and exceptional sermons, which enraptured audiences with the beauty of the Gospel of Jesus Christ and led people to salvation. After presenting evangelization in the time of the apostles, forms of preaching and their great representatives in the Middle Ages, modern period, and present day are introduced. This publication also contains the texts of sermons and homilies or important pronouncements about preaching characteristic of a certain time or preacher because sermons were always an important part of cultural life, while many of them have become the literary relics of numerous nations.en
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka” (nr projektu DNM/SN/513074/2021, kwota dofinansowania 60 930 zł, całkowita wartość projektu 73 305 zł)pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo UNUMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjecthistoriapl
dc.subjecthomiliapl
dc.subjectkaznodziejstwopl
dc.subjectKościół katolickipl
dc.subjectkaznodziejepl
dc.subjectkazaniepl
dc.titleKaznodziejstwo. Tom 1: Kościół powszechnypl
dc.typeBookpl
dc.identifier.doi10.21906/9788376432311pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
This work is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska