Show simple item record

dc.contributor.authorPanuś, Kazimierz
dc.date.accessioned2022-12-14T00:00:02Z
dc.date.available2022-12-14T00:00:02Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationKazimierz Panuś, Kaznodziejstwo, t. 2: Kościół w Polsce od średniowiecza do baroku, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2022, https://doi.org/10.21906/9788376432328pl
dc.identifier.isbn978-83-7643-228-1pl
dc.identifier.isbn978-83-7643-232-8pl
dc.identifier.urihttps://repozytorium.ptt.net.pl/xmlui/handle/item/168
dc.description.abstractKaznodziejstwo odgrywało zawsze ważną rolę w kulturze polskiej. Już w początkach chrystianizacji wykuwało pierwsze pojęcia zdolne wyrazić skomplikowane treści religii chrześcijańskiej. Najstarszym zabytkiem artystycznej prozy polskiej pozostają wciąż Kazania świętokrzyskie. Wysoka ranga kaznodziejstwa utrzymywała się w następnych wiekach. Głosiło nie tylko prawdę o Bogu, ale i o Ojczyźnie, o jej chlubnej przeszłości i tradycjach narodowych, utrwalało patriotyzm i dążenia niepodległościowe. Stąd też kaznodziejstwo polskie jest niezwykle cennym źródłem do poznania kultury religijnej, duchowości i obyczajów, dziejów języka, literatury i sztuki. Jednocześnie ten ogromny obszar jest wciąż słabo zbadanym działem piśmiennictwa. Niniejsze syntetyczne opracowanie polskiego kaznodziejstwa wychodzi temu naprzeciw. Przybliża ono wielkich mistrzów ambony, ich czasy i niezwykłe kazania, przy pomocy których zachwycali pięknem Ewangelii Jezusa Chrystusa i prowadzili ludzi do zbawienia.pl
dc.description.abstractThe second volume of the scholarly monograph titled Preaching presents a synthetic panorama of Christian preaching in Poland from the Middle Ages to the Baroque period. The beginnings of Christianization and the contributions of preaching to the development of the Polish language are presented, while the oldest artistic works of Polish works, the Holy Cross Sermons and the Gniezno Sermons, are discussed. Finally, preaching from the Middle Ages, Renaissance, and Baroque period as well as the different kinds of preaching they all undertook are presented. The factors shaping Polish preaching in every period as well as its originality compared to European tendencies are noted. This publication also contains the texts of sermons and homilies or important pronouncements about preaching characteristic of a certain time or preacher because sermons were always an important part of cultural life, while many of them have become the literary relics of numerous nations.en
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka” (nr projektu DNM/SN/513074/2021, kwota dofinansowania 60 930 zł, całkowita wartość projektu 73 305 zł)pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo UNUMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjecthistoriapl
dc.subjectkazaniepl
dc.subjectkaznodziejepl
dc.subjectkaznodziejstwopl
dc.subjectKościół katolickipl
dc.subjectkulturapl
dc.subjectPolskapl
dc.titleKaznodziejstwo. Tom 2: Kościół w Polsce od średniowiecza do barokupl
dc.typeBookpl
dc.identifier.doi10.21906/9788376432328pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
This work is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska