Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.editorGorzkowski, Albert
dc.contributor.editorKamykowski, Łukasz
dc.contributor.editorPanuś, Kazimierz
dc.date.accessioned2018-08-11T17:13:40Z
dc.date.available2018-08-11T17:13:40Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationVia pulchritudinis. Wątki biblijne w literaturze i kulturze polskiej. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Polskie Towarzystwo Teologiczne i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, 16–18 listopada 2010), pod redakcją Alberta Gorzkowskiego, ks. Łukasza Kamykowskiego i ks. Kazimierza Panusia, Kraków 2010, https://doi.org/10.21906/9788376431611pl
dc.identifier.isbn978-83-7643-064-5pl
dc.identifier.isbn978-83-7643-161-1pl
dc.identifier.urihttps://repozytorium.ptt.net.pl/xmlui/handle/item/87
dc.description.abstractNiniejszy tom zawiera materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej Via pulchritudinis. Wątki biblijne w literaturze i kulturze polskiej (Kraków, 16–18 XI 2010) zorganizowanej przez Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk w ramach cyklu Wkład chrześcijaństwa w kulturę polską tym razem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przy współpracy Polskiego Towarzystwa Teologicznego i Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Skoncentrowano się na pięciu zagadnieniach znajdujących swe źródło w konkretnych perykopach: (1) Recepcja psalmów starotestamentowych w literaturze staropolskiej ze szczególnym uwzględnieniem filologicznych translacji i parafraz w dobie polskiego renesansu. (2) Motyw aqedah (Rdz 22) – jego funkcjonowanie w myśli chrześcijańskiej, interpretacje oraz transpozycje w wybranych dziełach literatury polskiej (szczególnie w dwudziestym wieku). (3) Ewangeliczny obraz Zwiastowania i jego echa w rozmaitych gatunkach literatury doby nowożytnej. (4) Perykopa Mt 27, 45–50 (Mk 15, 34): „Eli, Eli lema sabachthani” – źródła, echa, transpozycje w literaturze polskiej różnych epok. (5) Biblijny obraz Zmartwychwstania, zwłaszcza w kontekście 1 Kor 15 – literackie odniesienia i nawiązania.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo UNUMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleVia pulchritudinis. Wątki biblijne w literaturze i kulturze polskiej. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Polskie Towarzystwo Teologiczne i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, 16–18 listopada 2010)pl
dc.typeBookpl
dc.identifier.doi10.21906/9788376431611pl


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
This work is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska