Now showing items 15-34 of 127

  • Filozofia muzyki. Doświadczenie, poznanie, znaczenie 

   Gamrat, Małgorzata; Szyszkowska, Małgorzata A. (Wydawnictwo UNUM, 2022)
   Filozofia muzyki wypracowała do tej pory wiele dróg dochodzenia do muzyki dla nas oraz muzyki w ogóle, burząc, a na pewno wstrząsając przy okazji rozumieniem tego, czym jest lub jak postrzegana była muzyka. Drogi te są tak ...
  • Formy czasu przeszłego w cerkiewnosłowiańskich przekładach psałterza 

   Karzarnowicz, Jarosław (Wydawnictwo UNUM, 2020)
   Przedmiotem niniejszej monografii jest funkcjonowanie form czasu przeszłego w cerkiewnosłowiańskich przekładach psałterza począwszy od Psałterza synajskiego aż po psałterze wieku XVI. Celowo wybrano tę księgę biblijną, ...
  • Funkcje kaznodziei w nauczaniu papieży od czasu Soboru Watykańskiego II 

   Flak, Rafał (Wydawnictwo UNUM, 2020)
   Monografia ukazuje funkcje kaznodziei w nauczaniu papieży Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I, Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Praca składa się z czterech rozdziałów. Każdy z nich poświęcony jest osobnej funkcji, ...
  • Gdzie jesteś, źródło? Zagadnienia tradycji w twórczości literackiej Karola Wojtyły 

   Zarębianka, Zofia (Wydawnictwo UNUM, 2022)
   Książka zawiera kilkanaście mistrzowskich esejów, w których prof. Zofia Zarębianka – niezmordowana poszukiwaczka tropów sacrum w twórczości polskiej i obcej – osadza twórczość Karola Wojtyły w różnorodnych kontekstach: ...
  • Głos wewnętrzny nowego człowieka – Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk i Ćwiczenia duchowne Przemysława Dakowicza 

   Garbol, Tomasz (Wydawnictwo UNUM, 2017)
   T. S. Eliot’s reference to the “inner voice” in The Function of Criticism is the starting point for this essay. For Eliot, the inner voice, or individual set of beliefs, amounts to a contradiction between the writer’s ...
  • Głoszenie kazań pasyjnych 

   Twardy, Jan (Wydawnictwo UNUM, 2022)
   Męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa tkwią w centrum historii zbawienia. Dlatego głoszenie kazań pasyjnych zajmuje istotne miejsce w kaznodziejstwie. Dowodzi tego Pismo Święte, a w nim ewangeliczne opisy męki Chrystusa ...
  • Herb papieża Benedykta XVI. Symbolika i przesłanie 

   Bruździński, Andrzej (Wydawnictwo UNUM, 2018)
   W niniejszej książce autor podejmie najpierw próbę opisania i zinterpretowania herbu papieża Benedykta XVI w świetle teologicznej symboliki chrześcijańskiej zgodnie z regułami heraldyki, a następnie pragnie odkryć bogate ...
  • Homo Novus vs. Homo Vetus w Utopii Tomasza Morusa 

   Michalski, Przemysław (Wydawnictwo UNUM, 2017)
   The essay revisits Thomas More’s Utopia – the foundational text of the entire genre of utopian and dystopian fiction. It explores Utopia’s ambiguous and somewhat inconsistent view of human nature. On the one hand, More ...
  • Introduction. De l’image de l’autre à l’image de soi 

   Szczur, Przemysław (Unum Press, 2021)
  • Jan Duns Szkot, jego dzieło i myśl od początku XX wieku do dzisiaj 

   Kośla, Romuald Henryk (Wydawnictwo UNUM, 2011)
   Rocznica 700-lecia śmierci Doktora ze Szkocji, którą niedawno obchodziliśmy, oraz związane z nią inicjatywy naukowe środowisk kościelnych bądź świeckich stanowiły główny impuls do niniejszych badań nad dziejami szkotyzmu ...
  • Kapłan w nauczaniu arcybiskupa Jerzego Ablewicza 

   Ślusarz, Andrzej (Wydawnictwo UNUM, 2019)
   Niezwykle ważnym problemem nurtującym arcybiskupa Jerzego Ablewicza było zagadnienie kapłana, jego misji i zadań, a także wyzwań, wobec których stoi we współczesnym świecie. Publikacja ta stara się dać odpowiedź na pytanie, ...
  • Kazania adwentowe 

   Ostafiński, Witold; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2019)
   Niniejszy tom zawiera polskie kazania adwentowe od średniowiecza do początków XXI stulecia we współczesnej transkrypcji, opatrzone niezbędnym komentarzem. Mimo znacznego zróżnicowania sprawności językowej autorów, poziomu ...
  • Kazania bożonarodzeniowe 

   Jungiewicz, Anna; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2019)
   Niniejszy tom pozwala zapoznać się z kazaniami przybliżającymi tematykę Bożego Narodzenia, obecnymi w kulturze polskiej od wielu stuleci. Najstarszy tekst pochodzi z końca XIII wieku, najmłodszy – z początku XXI wieku. ...
  • Kazania funeralne 

   Panuś, Kazimierz; Skwara, Marek (Wydawnictwo UNUM, 2014)
   Polskie kazania pogrzebowe, spisywane i wygłaszane przez ponad 600 lat, tworzą wielotysięczny korpus tekstów. Z tego ogromnego zbioru niniejsza antologia wydobywa i przybliża 15 najciekawszych kazań funeralnych poświęconych ...
  • Kazania maryjne 

   Mazurkiewicz, Roman; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2014)
   „De Maria numquam satis”. Ta średniowieczna dewiza przypisywana św. Bernardowi z Clairvaux, a spopularyzowana na początku XVIII wieku przez Ludwika Marię Grignion de Montfort, mogłaby stanowić motto niniejszej antologii. ...
  • Kazania pasyjne 

   Gruchała, Janusz S.; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2014)
   Pasja Chrystusowa była i jest tematem we wszystkich właściwie rodzajach i gatunkach literackich. Tu jednak interesuje nas przede wszystkim kazanie jako gatunek oratorstwa kościelnego, łączący zawartość teologiczną ...
  • Kazania patriotyczne 

   Panuś, Kazimierz; Skwara, Marek (Wydawnictwo UNUM, 2019)
   „Patriotyzm jest z pewnością cechą kaznodziejstwa polskiego, jedną z najbardziej znamiennych od kilku stuleci. A już sama historia stara się o jego pogłębienie” – pisał ks. prof. Janusz Stanisław Pasierb. Tę słuszną ...
  • Kazania wielkanocne 

   Gruchała, Janusz S.; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2019)
   Wyjątkowa ranga uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego i całego okresu paschalnego nadaje głoszonym w tym czasie kazaniom i homiliom specyficzny, podniosły i radosny charakter. W niniejszej antologii znalazły się kazania ...
  • Kaznodziejstwo. Tom 1: Kościół powszechny 

   Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2022)
   Pierwszy tom monografii naukowej pt. Kaznodziejstwo przedstawia syntetyczną panoramę kaznodziejstwa chrześcijańskiego od czasów apostolskich aż do pontyfikatu papieża Franciszka. Tom ten prezentuje wielkich mistrzów ambony, ...
  • Kaznodziejstwo. Tom 2: Kościół w Polsce od średniowiecza do baroku 

   Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2022)
   Kaznodziejstwo odgrywało zawsze ważną rolę w kulturze polskiej. Już w początkach chrystianizacji wykuwało pierwsze pojęcia zdolne wyrazić skomplikowane treści religii chrześcijańskiej. Najstarszym zabytkiem artystycznej ...