Now showing items 12-31 of 67

  • Jan Duns Szkot, jego dzieło i myśl od początku XX wieku do dzisiaj 

   Kośla, Romuald Henryk (Wydawnictwo UNUM, 2011)
   Rocznica 700-lecia śmierci Doktora ze Szkocji, którą niedawno obchodziliśmy, oraz związane z nią inicjatywy naukowe środowisk kościelnych bądź świeckich stanowiły główny impuls do niniejszych badań nad dziejami szkotyzmu ...
  • Kapłan w nauczaniu arcybiskupa Jerzego Ablewicza 

   Ślusarz, Andrzej (Wydawnictwo UNUM, 2019)
   Niezwykle ważnym problemem nurtującym arcybiskupa Jerzego Ablewicza było zagadnienie kapłana, jego misji i zadań, a także wyzwań, wobec których stoi we współczesnym świecie. Publikacja ta stara się dać odpowiedź na pytanie, ...
  • Kazania adwentowe 

   Ostafiński, Witold; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2019)
   Niniejszy tom zawiera polskie kazania adwentowe od średniowiecza do początków XXI stulecia we współczesnej transkrypcji, opatrzone niezbędnym komentarzem. Mimo znacznego zróżnicowania sprawności językowej autorów, poziomu ...
  • Kazania bożonarodzeniowe 

   Jungiewicz, Anna; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2019)
   Niniejszy tom pozwala zapoznać się z kazaniami przybliżającymi tematykę Bożego Narodzenia, obecnymi w kulturze polskiej od wielu stuleci. Najstarszy tekst pochodzi z końca XIII wieku, najmłodszy – z początku XXI wieku. ...
  • Kazania funeralne 

   Panuś, Kazimierz; Skwara, Marek (Wydawnictwo UNUM, 2014)
   Polskie kazania pogrzebowe, spisywane i wygłaszane przez ponad 600 lat, tworzą wielotysięczny korpus tekstów. Z tego ogromnego zbioru niniejsza antologia wydobywa i przybliża 15 najciekawszych kazań funeralnych poświęconych ...
  • Kazania maryjne 

   Mazurkiewicz, Roman; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2014)
   „De Maria numquam satis”. Ta średniowieczna dewiza przypisywana św. Bernardowi z Clairvaux, a spopularyzowana na początku XVIII wieku przez Ludwika Marię Grignion de Montfort, mogłaby stanowić motto niniejszej antologii. ...
  • Kazania pasyjne 

   Gruchała, Janusz S.; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2014)
   Pasja Chrystusowa była i jest tematem we wszystkich właściwie rodzajach i gatunkach literackich. Tu jednak interesuje nas przede wszystkim kazanie jako gatunek oratorstwa kościelnego, łączący zawartość teologiczną ...
  • Kazania patriotyczne 

   Panuś, Kazimierz; Skwara, Marek (Wydawnictwo UNUM, 2019)
   „Patriotyzm jest z pewnością cechą kaznodziejstwa polskiego, jedną z najbardziej znamiennych od kilku stuleci. A już sama historia stara się o jego pogłębienie” – pisał ks. prof. Janusz Stanisław Pasierb. Tę słuszną ...
  • Kazania wielkanocne 

   Gruchała, Janusz S.; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2019)
   Wyjątkowa ranga uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego i całego okresu paschalnego nadaje głoszonym w tym czasie kazaniom i homiliom specyficzny, podniosły i radosny charakter. W niniejszej antologii znalazły się kazania ...
  • Komunijna wizja Kościoła według Medarda Kehla SJ 

   Jagodziński, Marek (Wydawnictwo UNUM, 2009)
   W obszernej recenzji książki Kehla o Kościele I. Bokwa napisał: „Niemałą pomocą w kształtowaniu i porządkowaniu teologicznej świadomości Kościoła może służyć eklezjologiczna refleksja ojca M. Kehla […]. Głównymi atutami ...
  • Land art – poszukiwanie nowych przestrzeni dla sztuki 

   Worłowska, Magdalena (Wydawnictwo UNUM, 2016)
  • Literacka i intelektualna ekspresja „nowego człowieka” – brytyjskiego Kanadyjczyka (od relacji pierwszych osadników do pisarzy okresu poprzedzającego akt Konfederacji) 

   Weretiuk, Oksana (Wydawnictwo UNUM, 2017)
   In her discourse about the first English settlers of North America, the author aims to determine the attributes of the typical Canadian, a man from a new geographical place and historical time predating the development of ...
  • Liturgia jako auctoritas w myśli teologicznej św. Tomasza z Akwinu na przykładzie traktatu De Christo w Sumie teologii 

   Krzych, Bartłomiej K. (Wydawnictwo UNUM, 2020)
   Monografia Bartłomieja K. Krzycha przybliża pojęcie liturgii jako źródła (locus theologicus) i autorytetu (auctoritas) w argumentacji i dowodzeniu teologicznym św. Tomasza z Akwinu ze szczególnym uwzględnieniem traktatu ...
  • Między Kalifornią hippisów a paryskimi studentami. Kilka uwag o przystosowaniu i buncie 

   Prokop, Jan (Wydawnictwo UNUM, 2017)
   The author considers the origins of the contestation of the “old” man that gained ground in Europe and the United States in the second half of the twentieth century. Showing the stages of the transformations that took place ...
  • Między starym a nowym. Poetyckie wizje nowego człowieka w La Légende d’un peuple Louisa Fréchette’a 

   Duliński, Grzegorz (Wydawnictwo UNUM, 2017)
   This chapter focuses on the process of the creation of a “new mythology” of the first French settlers of Québec in Fréchette’s epic nineteenth-century poem. Composed in the poetic style of his time, the poem successively ...
  • Nad spuścizną Piotra Skargi 

   Gruchała, Janusz S. (Wydawnictwo UNUM, 2012)
   Niniejsza książka nie jest – w zamierzeniu autorów – tomem okolicznościowym wydanym na rocznicę śmierci wielkiego kaznodziei, choć oczywiście data jej publikacji nie jest przypadkowa. Ogłaszamy tu prace powstałe w kręgu ...
  • Niektóre aspekty wizji Nowego Człowieka w recepcji czytelniczej 

   Lubas-Bartoszyńska, Regina (Wydawnictwo UNUM, 2017)
   The author interrogates the relationship between the author and the reader within the context of the process of creating the modernist vision of the New Man. What is the degree of activity on both sides of the equation in ...
  • Nowe stosunki międzyludzkie w prozie Julia Cortázara, Carlosa Fuentesa i autorów La Onda mexicana w świetle propozycji kontrkulturowych lat 60. XX wieku 

   Pluta, Nina (Wydawnictwo UNUM, 2017)
   Contemporary political and social movements opposed to global capitalism are reminiscent of the 1960s, a period of worldwide political, cultural, and social protests. This chapter studies the countercultural attitudes and ...
  • Nowy Człowiek a problem cywilizacji 

   Heflik, Włodzimierz (Wydawnictwo UNUM, 2017)
   Taking the concept of human nature as a starting point, the author discusses the problem of the so-called New Man. He shows that the relation: “human nature – civilization” is dialectical in character. The first part of ...