Show simple item record

dc.contributor.authorSzczygieł, Mikołaj
dc.date.accessioned2021-05-17T04:54:09Z
dc.date.available2021-05-17T04:54:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationMikołaj Szczygieł, Dowodzenie nieważności małżeństwa z tytułu przymusu lub bojaźni w świetle najnowszego ustawodawstwa. Studium z kanonicznego prawa procesowego i małżeńskiego, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2021, https://doi.org/10.21906/9788376432137pl
dc.identifier.isbn978-83-7643-212-0pl
dc.identifier.isbn978-83-7643-213-7pl
dc.identifier.urihttps://repozytorium.ptt.net.pl/xmlui/handle/item/114
dc.description.abstractCelem niniejszej monografii jest przedstawienie procesu dowodzenia przed sądem kościelnym zaistnienia u jednego lub obojga nupturientów bojaźni wywołanej przymusem, która sprawia nieważność ich małżeństwa. Studium oparte zostało na analizie materiału badawczego, który stanowią wyroki wydane przez Sąd Metropolitalny w Krakowie jako trybunał pierwszej instancji dla diecezji bielsko-żywieckiej. Wybrane zagadnienie jest istotne z tego względu, że według obowiązującego prawa w rekonstrukcji faktów o małżeństwie zaskarżonym z kan. 1103 sędzia może poprzestać na wykorzystaniu dowodów z oświadczeń stron, zeznań świadków i przedłożonych mu dokumentów. Prawodawca zaś nie obliguje go do wykorzystania dowodu z opinii biegłego, co zdaniem autora monografii stanowi istotny mankament w orzekaniu o nieważności małżeństwa z kan. 1103. We wnioskach niejszej pracy wskazano, że właściwa charakterystyka osobowości nupturienta podejmującego decyzję o zawarciu małżeństwa pod wpływem przymusu lub wzbudzonej w nim ciężkiej bojaźni jest istotnym elementem rekonstrukcji stanu faktycznego. Choć tekst kan. 1103 nie sugeruje wprost konieczności przeprowadzenia takiej analizy, wymaga tego sama natura pojęć przymusu i ciężkiej bojaźni. W takich okolicznościach dowód z opinii biegłego staje się niebywale pomocny dla odkrycia prawdy o badanym małżeństwie, zwłaszcza wtedy, gdy na podstawie innych środków dowodowych sędzia nie może uzyskać pewności moralnej o jego nieważności.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo UNUMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmałżeństwopl
dc.subjectorzeczenie nieważnościpl
dc.subjectkodeks prawa kanonicznegopl
dc.subjectsąd kościelnypl
dc.subjectwyrokpl
dc.titleDowodzenie nieważności małżeństwa z tytułu przymusu lub bojaźni w świetle najnowszego ustawodawstwa. Studium z kanonicznego prawa procesowego i małżeńskiegopl
dc.typeBookpl
dc.identifier.doi10.21906/9788376432137pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
This work is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska