Now showing items 6-25 of 40

  • Głos wewnętrzny nowego człowieka – Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk i Ćwiczenia duchowne Przemysława Dakowicza 

   Garbol, Tomasz (Wydawnictwo UNUM, 2017)
   T. S. Eliot’s reference to the “inner voice” in The Function of Criticism is the starting point for this essay. For Eliot, the inner voice, or individual set of beliefs, amounts to a contradiction between the writer’s ...
  • Homo Novus vs. Homo Vetus w Utopii Tomasza Morusa 

   Michalski, Przemysław (Wydawnictwo UNUM, 2017)
   The essay revisits Thomas More’s Utopia – the foundational text of the entire genre of utopian and dystopian fiction. It explores Utopia’s ambiguous and somewhat inconsistent view of human nature. On the one hand, More ...
  • Kazania adwentowe 

   Ostafiński, Witold; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2019)
   Niniejszy tom zawiera polskie kazania adwentowe od średniowiecza do początków XXI stulecia we współczesnej transkrypcji, opatrzone niezbędnym komentarzem. Mimo znacznego zróżnicowania sprawności językowej autorów, poziomu ...
  • Kazania bożonarodzeniowe 

   Jungiewicz, Anna; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2019)
   Niniejszy tom pozwala zapoznać się z kazaniami przybliżającymi tematykę Bożego Narodzenia, obecnymi w kulturze polskiej od wielu stuleci. Najstarszy tekst pochodzi z końca XIII wieku, najmłodszy – z początku XXI wieku. ...
  • Kazania funeralne 

   Panuś, Kazimierz; Skwara, Marek (Wydawnictwo UNUM, 2014)
   Polskie kazania pogrzebowe, spisywane i wygłaszane przez ponad 600 lat, tworzą wielotysięczny korpus tekstów. Z tego ogromnego zbioru niniejsza antologia wydobywa i przybliża 15 najciekawszych kazań funeralnych poświęconych ...
  • Kazania maryjne 

   Mazurkiewicz, Roman; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2014)
   „De Maria numquam satis”. Ta średniowieczna dewiza przypisywana św. Bernardowi z Clairvaux, a spopularyzowana na początku XVIII wieku przez Ludwika Marię Grignion de Montfort, mogłaby stanowić motto niniejszej antologii. ...
  • Kazania pasyjne 

   Gruchała, Janusz S.; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2014)
   Pasja Chrystusowa była i jest tematem we wszystkich właściwie rodzajach i gatunkach literackich. Tu jednak interesuje nas przede wszystkim kazanie jako gatunek oratorstwa kościelnego, łączący zawartość teologiczną ...
  • Kazania patriotyczne 

   Panuś, Kazimierz; Skwara, Marek (Wydawnictwo UNUM, 2019)
   „Patriotyzm jest z pewnością cechą kaznodziejstwa polskiego, jedną z najbardziej znamiennych od kilku stuleci. A już sama historia stara się o jego pogłębienie” – pisał ks. prof. Janusz Stanisław Pasierb. Tę słuszną ...
  • Kazania wielkanocne 

   Gruchała, Janusz S.; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2019)
   Wyjątkowa ranga uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego i całego okresu paschalnego nadaje głoszonym w tym czasie kazaniom i homiliom specyficzny, podniosły i radosny charakter. W niniejszej antologii znalazły się kazania ...
  • Land art – poszukiwanie nowych przestrzeni dla sztuki 

   Worłowska, Magdalena (Wydawnictwo UNUM, 2016)
  • Literacka i intelektualna ekspresja „nowego człowieka” – brytyjskiego Kanadyjczyka (od relacji pierwszych osadników do pisarzy okresu poprzedzającego akt Konfederacji) 

   Weretiuk, Oksana (Wydawnictwo UNUM, 2017)
   In her discourse about the first English settlers of North America, the author aims to determine the attributes of the typical Canadian, a man from a new geographical place and historical time predating the development of ...
  • Między Kalifornią hippisów a paryskimi studentami. Kilka uwag o przystosowaniu i buncie 

   Prokop, Jan (Wydawnictwo UNUM, 2017)
   The author considers the origins of the contestation of the “old” man that gained ground in Europe and the United States in the second half of the twentieth century. Showing the stages of the transformations that took place ...
  • Między starym a nowym. Poetyckie wizje nowego człowieka w La Légende d’un peuple Louisa Fréchette’a 

   Duliński, Grzegorz (Wydawnictwo UNUM, 2017)
   This chapter focuses on the process of the creation of a “new mythology” of the first French settlers of Québec in Fréchette’s epic nineteenth-century poem. Composed in the poetic style of his time, the poem successively ...
  • Niektóre aspekty wizji Nowego Człowieka w recepcji czytelniczej 

   Lubas-Bartoszyńska, Regina (Wydawnictwo UNUM, 2017)
   The author interrogates the relationship between the author and the reader within the context of the process of creating the modernist vision of the New Man. What is the degree of activity on both sides of the equation in ...
  • Nowe stosunki międzyludzkie w prozie Julia Cortázara, Carlosa Fuentesa i autorów La Onda mexicana w świetle propozycji kontrkulturowych lat 60. XX wieku 

   Pluta, Nina (Wydawnictwo UNUM, 2017)
   Contemporary political and social movements opposed to global capitalism are reminiscent of the 1960s, a period of worldwide political, cultural, and social protests. This chapter studies the countercultural attitudes and ...
  • Nowy Człowiek a problem cywilizacji 

   Heflik, Włodzimierz (Wydawnictwo UNUM, 2017)
   Taking the concept of human nature as a starting point, the author discusses the problem of the so-called New Man. He shows that the relation: “human nature – civilization” is dialectical in character. The first part of ...
  • Nowy człowiek Miguela de Unamuno. Nuevo Mundo 

   Kłosińska-Nachin, Agnieszka (Wydawnictwo UNUM, 2017)
   This text presents the vision of the new man in the first novel written by the Spanish writer Miguel de Unamuno (1864–1936), but not published until 1994. Contrary to the dominant critical approaches that mine Unamuno’s ...
  • Nowy człowiek, nowy poeta? Przykład Władysława Broniewskiego i Louisa Aragona 

   Chauvin, Danièle (Wydawnictwo UNUM, 2017)
   From the first decades of the twentieth century, the biblical myth of the new man and the new world has been at times the “vehicle,” at times the “stowaway,” of political ideology: the dream of communist society reactivates ...
  • Nowy Człowiek: wizje, projekty, języki 

   Jasionowicz, Stanisław (Wydawnictwo UNUM, 2017)
   The notion of the New Man, in its various iterations, has functioned in European culture from its earliest history to the twenty-first century. This publication, through the juxtaposition and comparison of modern critical ...