Recent Submissions

  • Kazania patriotyczne 

    Panuś, Kazimierz; Skwara, Marek (Wydawnictwo UNUM, 2019)
    „Patriotyzm jest z pewnością cechą kaznodziejstwa polskiego, jedną z najbardziej znamiennych od kilku stuleci. A już sama historia stara się o jego pogłębienie” – pisał ks. prof. Janusz Stanisław Pasierb. Tę słuszną ...