Collections in this community

Recent Submissions

 • Kazania patriotyczne 

  Panuś, Kazimierz; Skwara, Marek (Wydawnictwo UNUM, 2019)
  „Patriotyzm jest z pewnością cechą kaznodziejstwa polskiego, jedną z najbardziej znamiennych od kilku stuleci. A już sama historia stara się o jego pogłębienie” – pisał ks. prof. Janusz Stanisław Pasierb. Tę słuszną ...
 • Kazania bożonarodzeniowe 

  Jungiewicz, Anna; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2019)
  Niniejszy tom pozwala zapoznać się z kazaniami przybliżającymi tematykę Bożego Narodzenia, obecnymi w kulturze polskiej od wielu stuleci. Najstarszy tekst pochodzi z końca XIII wieku, najmłodszy – z początku XXI wieku. ...
 • Kazania adwentowe 

  Ostafiński, Witold; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2019)
  Niniejszy tom zawiera polskie kazania adwentowe od średniowiecza do początków XXI stulecia we współczesnej transkrypcji, opatrzone niezbędnym komentarzem. Mimo znacznego zróżnicowania sprawności językowej autorów, poziomu ...
 • Kazania wielkanocne 

  Gruchała, Janusz S.; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2019)
  Wyjątkowa ranga uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego i całego okresu paschalnego nadaje głoszonym w tym czasie kazaniom i homiliom specyficzny, podniosły i radosny charakter. W niniejszej antologii znalazły się kazania ...
 • Kazania pasyjne 

  Gruchała, Janusz S.; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2014)
  Pasja Chrystusowa była i jest tematem we wszystkich właściwie rodzajach i gatunkach literackich. Tu jednak interesuje nas przede wszystkim kazanie jako gatunek oratorstwa kościelnego, łączący zawartość teologiczną ...
 • Kazania funeralne 

  Panuś, Kazimierz; Skwara, Marek (Wydawnictwo UNUM, 2014)
  Polskie kazania pogrzebowe, spisywane i wygłaszane przez ponad 600 lat, tworzą wielotysięczny korpus tekstów. Z tego ogromnego zbioru niniejsza antologia wydobywa i przybliża 15 najciekawszych kazań funeralnych poświęconych ...
 • Kazania maryjne 

  Mazurkiewicz, Roman; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2014)
  „De Maria numquam satis”. Ta średniowieczna dewiza przypisywana św. Bernardowi z Clairvaux, a spopularyzowana na początku XVIII wieku przez Ludwika Marię Grignion de Montfort, mogłaby stanowić motto niniejszej antologii. ...