Recent Submissions

  • Kazania funeralne 

    Panuś, Kazimierz; Skwara, Marek (Wydawnictwo UNUM, 2014)
    Polskie kazania pogrzebowe, spisywane i wygłaszane przez ponad 600 lat, tworzą wielotysięczny korpus tekstów. Z tego ogromnego zbioru niniejsza antologia wydobywa i przybliża 15 najciekawszych kazań funeralnych poświęconych ...