Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Wędrujące tożsamości. Trzy studia o migracjach literackich we francuskojęzycznej Belgii 

  Chomiszczak, Tomasz; Kukuryk, Agnieszka; Szczur, Przemysław (Wydawnictwo UNUM, 2020)
  Troje polskich romanistów z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie podjęło się ambitnego przedsięwzięcia – spojrzenia na tożsamościowe uwarunkowania literatury (post)migracyjnej powstałej w języku francuskim w Belgii ...
 • Kazania patriotyczne 

  Panuś, Kazimierz; Skwara, Marek (Wydawnictwo UNUM, 2019)
  „Patriotyzm jest z pewnością cechą kaznodziejstwa polskiego, jedną z najbardziej znamiennych od kilku stuleci. A już sama historia stara się o jego pogłębienie” – pisał ks. prof. Janusz Stanisław Pasierb. Tę słuszną ...
 • Kazania bożonarodzeniowe 

  Jungiewicz, Anna; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2019)
  Niniejszy tom pozwala zapoznać się z kazaniami przybliżającymi tematykę Bożego Narodzenia, obecnymi w kulturze polskiej od wielu stuleci. Najstarszy tekst pochodzi z końca XIII wieku, najmłodszy – z początku XXI wieku. ...
 • Kazania adwentowe 

  Ostafiński, Witold; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2019)
  Niniejszy tom zawiera polskie kazania adwentowe od średniowiecza do początków XXI stulecia we współczesnej transkrypcji, opatrzone niezbędnym komentarzem. Mimo znacznego zróżnicowania sprawności językowej autorów, poziomu ...
 • Kazania wielkanocne 

  Gruchała, Janusz S.; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2019)
  Wyjątkowa ranga uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego i całego okresu paschalnego nadaje głoszonym w tym czasie kazaniom i homiliom specyficzny, podniosły i radosny charakter. W niniejszej antologii znalazły się kazania ...
 • Kazania pasyjne 

  Gruchała, Janusz S.; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2014)
  Pasja Chrystusowa była i jest tematem we wszystkich właściwie rodzajach i gatunkach literackich. Tu jednak interesuje nas przede wszystkim kazanie jako gatunek oratorstwa kościelnego, łączący zawartość teologiczną ...
 • Kazania funeralne 

  Panuś, Kazimierz; Skwara, Marek (Wydawnictwo UNUM, 2014)
  Polskie kazania pogrzebowe, spisywane i wygłaszane przez ponad 600 lat, tworzą wielotysięczny korpus tekstów. Z tego ogromnego zbioru niniejsza antologia wydobywa i przybliża 15 najciekawszych kazań funeralnych poświęconych ...
 • Kazania maryjne 

  Mazurkiewicz, Roman; Panuś, Kazimierz (Wydawnictwo UNUM, 2014)
  „De Maria numquam satis”. Ta średniowieczna dewiza przypisywana św. Bernardowi z Clairvaux, a spopularyzowana na początku XVIII wieku przez Ludwika Marię Grignion de Montfort, mogłaby stanowić motto niniejszej antologii. ...
 • Dialogiczny wymiar homilii po Soborze Watykańskim II 

  Cygański, Arkadiusz (Wydawnictwo UNUM, 2018)
  Prezentowana rozprawa pt. Dialogiczny wymiar homilii po Soborze Watykańskim II podejmuje problematykę teologii przepowiadania w ramach homiletyki fundamentalnej i formalnej. Celem prowadzonego procesu badawczego jest ...
 • Nowy Człowiek: wizje, projekty, języki 

  Jasionowicz, Stanisław (Wydawnictwo UNUM, 2017)
  The notion of the New Man, in its various iterations, has functioned in European culture from its earliest history to the twenty-first century. This publication, through the juxtaposition and comparison of modern critical ...
 • Człowiek z przeszczepionym sercem – Nowy Człowiek? O metamorfozach motywu przeszczepu w prozie XX i XXI wieku 

  Saignes, Anna (Wydawnictwo UNUM, 2017)
  Although by the second half of the twentieth century organ transplantation had become a standard medical procedure, in late-twentieth- and early twenty-first century films and literature it is still closely aligned with ...
 • Głos wewnętrzny nowego człowieka – Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk i Ćwiczenia duchowne Przemysława Dakowicza 

  Garbol, Tomasz (Wydawnictwo UNUM, 2017)
  T. S. Eliot’s reference to the “inner voice” in The Function of Criticism is the starting point for this essay. For Eliot, the inner voice, or individual set of beliefs, amounts to a contradiction between the writer’s ...
 • Wizja Nowego Człowieka w Wiwisekcji Mirona Białoszewskiego 

  Karwowska, Marzena (Wydawnictwo UNUM, 2017)
  The author examines anthropological issues in Miron Białoszewski’s Wiwisekcja. Her reflections on the play’s vision of the new man are grounded in the theoretical issues introduced into humanistic discourse by Ernst Cassirer ...
 • Nowy człowiek, nowy poeta? Przykład Władysława Broniewskiego i Louisa Aragona 

  Chauvin, Danièle (Wydawnictwo UNUM, 2017)
  From the first decades of the twentieth century, the biblical myth of the new man and the new world has been at times the “vehicle,” at times the “stowaway,” of political ideology: the dream of communist society reactivates ...
 • Niektóre aspekty wizji Nowego Człowieka w recepcji czytelniczej 

  Lubas-Bartoszyńska, Regina (Wydawnictwo UNUM, 2017)
  The author interrogates the relationship between the author and the reader within the context of the process of creating the modernist vision of the New Man. What is the degree of activity on both sides of the equation in ...
 • Uśmiech Nowego Człowieka: problem nowej tożsamości w literaturze Chicano 

  Malusa, Anna (Wydawnictwo UNUM, 2017)
  Based on an analysis of short fragments of selected texts by Gloria Anzaldúa, José Antonio Burciaga, and Pat Mora, the author focuses on how Chicanos view and describe their identity in literary works. The text touches on ...
 • Dekonstrukcja nowego człowieka. Wygnanie i pamięć w dziele Vladimira Nabokova 

  Salha, Agathe (Wydawnictwo UNUM, 2017)
  As a Russian exile, Nabokov was wholly opposed to the Soviet ideology of the “new man.” The theme of memory, essential to his Russian and American novels, may be interpreted as his personal answer and poetical antidote to ...
 • Nowy człowiek Miguela de Unamuno. Nuevo Mundo 

  Kłosińska-Nachin, Agnieszka (Wydawnictwo UNUM, 2017)
  This text presents the vision of the new man in the first novel written by the Spanish writer Miguel de Unamuno (1864–1936), but not published until 1994. Contrary to the dominant critical approaches that mine Unamuno’s ...
 • Między starym a nowym. Poetyckie wizje nowego człowieka w La Légende d’un peuple Louisa Fréchette’a 

  Duliński, Grzegorz (Wydawnictwo UNUM, 2017)
  This chapter focuses on the process of the creation of a “new mythology” of the first French settlers of Québec in Fréchette’s epic nineteenth-century poem. Composed in the poetic style of his time, the poem successively ...
 • Literacka i intelektualna ekspresja „nowego człowieka” – brytyjskiego Kanadyjczyka (od relacji pierwszych osadników do pisarzy okresu poprzedzającego akt Konfederacji) 

  Weretiuk, Oksana (Wydawnictwo UNUM, 2017)
  In her discourse about the first English settlers of North America, the author aims to determine the attributes of the typical Canadian, a man from a new geographical place and historical time predating the development of ...

View more